Finn og Solbjørgs bane i Kulhuse

Kulhuse mesterskab i 2011

Kulhusemesterskab 2011 hos Finn og Solbjoerg 1.jpg

Helen - Pia - Solbjørg og Otto

 


Kulhusemesterskab 2011 hos Finn og Solbjoerg 2.jpg 

Otto - Lars - Marianne - Rosa - Niels - Eigil - Bent - Birgit -  Helen - Pia - Solbjørg

 


Kulhuse mesterskab i 2014

Kulhuse Mesterskab 2014 nr. 1.jpg

Udsigt over Isefjorden

 


Kulhuse Mesterskab 2014 nr. 2.jpg

Finn og Solbjørgs hus i Kulhuse

 


Kulhuse Mesterskab 2014 nr. 3.jpg

Pia og Aase

 


Kulhuse Mesterskab 2014 nr. 4.jpg

Pia og Lis

 


Kulhuse Mesterskab 2014 nr. 5.jpg

Lis - Aase - Bent og Pia